Fotografie z večerního koncertu Vladimíra Mišíka, který se konal jako poslední bod a zlatý hřeb programu 2. ročníku tkalcovských slavností ve Strmilově.