Fotodokumentace z III. setkání dětských lidových muzik, které se konalo v KD Vltavská, Praha 7 dne 10. 11. 2007 Setkání dětských lidových muzik, které zahájili předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica a ředitel Setkání Jozef Harčarik. Z pražských souborů se představily dětské lidové muziky HÁJÍČEK, MODŘENEC, OSMINKA a cimbálová muzika KOLÍČEK. Z Řevnic přijela muzika NOTIČKY. Zpestřením a velkým zážitkem bylo vystoupení muzikantů a malých zpěvaček ze slovenského souboru KORNIČKA. „Děti předvedli krásné lidové zvyky a obyčeje přenesené do lidových písniček a kompozic orchestrálních skladeb. Rád bych vyzdvihl přístup dětské muziky Hájíček, která ve svém programovém bloku nezapomněla na velikána našeho folklorního světa Zdeňka Lukáše. Diváci v sále mohli s úžasem sledovat zpracování i samotný projev muzikantů, dětských zpěváků a tanečníků. S obdivem jsme sledovali jak vandrovala bleška, jak roste mák, jak tancovala veveřička, jak běží liška k Táboru, co dělají Turnanskí mládenci, nebo jak jsem si nasík dvě fúry votavy, anebo ja jsem holka jako lusk... Vedoucím jednotlivých dětských muzik patří velká úcta a poděkování za to, že v současném přetechnizovaném světě dokáží vzbudit zájem dětí, mladých muzikantů a pěstovat v nich pokračovatele odkazu tradiční lidové kultury našich předků v lidové písničce.“