Itálie , Caorle 2017
Itálie , Caorle 2017
O Caorle se říká, že je nejhistoričtější z letovisek mezi Benátkami a Terstem. Založeno bylo při laguně již kolem roku 40 př. n. l. jako Capruale, na sklonku starověku mělo asi 15 000 obyvatel. Středověké bohatství připomíná bazilika San Stefano z roku 1038 s 48 m vysokou zvonicí. Jako město pod vlivem Benátek jej ale roku 1380 vyplenili Janované. Caorle se stalo rybářským přístavem. S rozvojem turistiky se pak stalo i Caorle, stejně jako řada dalších měst v okolí (Bibione, Lignano, Eraclea, Jesolo) turistickým centrem s dlouhou písečnou pláží.
Benátky 2017
Benátky 2017
Benátky (italsky Venezia, benátsky Venesia nebo Venexia jsou hlavní město severoitalské oblasti Benátsko. Jeho historické jádro leží na ostrovech v mělké Benátské laguně, oddělené od Jaderského moře úzkou kosou Lido, novější části města byly vybudovány na pevnině (Mestre). Kdysi námořní a obchodní velmoc a středisko sklářství, mají Benátky dodnes velký historický, kulturní, společenský i administrativní význam. Ve středověku byly centrem Benátské republiky, dnes jsou středem své oblasti, probíhá tu bohatý kulturní život. Nachází se zde velký přístav (na západním kraji) a letiště (na pevnině). Od roku 1987 jsou Benátky a celá okolní laguna jako jedna z nejnavštěvovanějších italských destinací památkou UNESCO.
Pár fotek z Francie
Pár fotek z Francie
Při návštěvě města Beator jsem nefotil pár fotek z okolí.
Rabac Chorvatsko 2020 -  v době covid 19
Rabac Chorvatsko 2020 - v době covid 19
Rabac je příjemné letovisko s přístavem a turistické centrum na východním pobřeží Istrie. Nachází se v zátoce s písečnými plážemi a bujnou vegetací. Na fotkách uvidíte jak to v Rabacu vypadalo v plné sezoně v době pandemie Covid 19.
Chorvatsko, Krk - Baška, Rab a Rabac 2019
Chorvatsko, Krk - Baška, Rab a Rabac 2019
Krk je chorvatský ostrov v Jaderském moři, v Kvarnerském zálivu. Jeho centrem je město stejnojmenného názvu. Administrativně ostrov spadá pod Přímořsko-gorskokotarskou župu. Má rozlohu 405,8 km² a je největším ostrovem Jaderského moře. Členité pobřeží s mnoha zálivy má délku 219 km. Baška je vesnice, opčina a přístav, která se nachází na jihovýchodním pobřeží chorvatského ostrova Krk. V roce 2001 zde bylo registrováno 1554 obyvatel. Hlavním zdrojem obživy obyvatel je cestovní ruch. Ostrov Rab (v češtině se používá název Ráb) leží ve skupině Kvarnerských ostrovů, ve vnějším pásu. Od pevniny jej dělí Velebitský průliv (Velebitski kanal. Ostrov má rozlohu 93,6 km2. Ráb je hornatý. Skládá se hlavně z vápenců, které tvoří dva hřbety: na severovýchodě Kamenjak, který je zároveň nejvyšším masívem celého ostrova, (Straža 408 m), na jihovýchodě pak hřbet Kalifront (97 m). Rabac je rybářské městečko (1375 obyv.), malý přístav a významné, velmi rušné a hojně navštěvované letovisko na jihovýchodním pobřeží Istrie, 5 km jihovýchodně od vnitrozemského Labinu. Leží ve stejnojmenné zátoce, která vznikla zatopením dolního toku Rabackého potoka.
Vysoké Tatry 2018
Vysoké Tatry 2018
Vysoké Tatry patří do Tatranského národního parku (TANAP). Park byl vyhlášen v r. 1948. Rozloha Tatranského národního parku činí 73 300 ha a plocha ochranného pásma dalších 39 800 ha. V Polsku je to Tatrzanski park narodowy zaujímající plochu 212 km². Účel vyhlášení parku byla ochrana jedinečné flory a fauny a výrazného vysokohorského profilu a glaciálního reliéfu. Ten se vyznačuje především strmými štíty a hřebeny, kary, morénami apod. Ochrana zde zahrnuje také četné krasové jevy (ve vápencové složce podloží Tater) jako např. jámy, propasti, škrapy či jeskyně. Lze tu najít i četné ponory, vyvěračky a kaňony s vodopády. V únoru 1993 byl TANAP vyhlášen jako biosférická rezervace v programu UNESCO (MAB). zdroj : wikipedie
Zadar, Chorvatsko  2018
Zadar, Chorvatsko 2018
Největším městem v severní Dalmácii je 80 tisícový Zadar. Přístav leží u Jadranské magistrály a je také významným turistickým, obchodním a průmyslovým centrem celého Chorvatska. Zadar se také pyšní nejstarší univerzitou v Chorvatsku, kterou založili dominikánští mniši v roce 1396. V historickém centru města se nachází nepřeberné množství kaváren, restaurací a barů, které nabízí svým návštěvníkům nejrůznější kultruní akce. Turistické jádro Zadaru se nachází na předměstí, kde stojí několik hotelových komplexů. V centru proto mnoho turistů není, spíše jsou zde místní a studenti. Na historickém poloostrově dlouhém asi kilometr a širokém necelých 500 metrů se nachází nejvýznamnější církevní stavby města i nejcenější kostel svatého Donáta. Zadar patřil ve své historii už Římanům a Byzantincům. Od poloviny 11. století byl součástí Chorvatského království. Poté byl v roce 1202 dobyt a zničen křižáky při jejich tažení na čtvrtou výpravu k osvobození božího hrobu. Město kladlo po dlouhé roky odpor Benátčanům, ale ti ho nakonec získali na dlouhá čtyři století. Udělali z něho sídlo místodržícího pro Dalmácii a Albánii. Postavili také mohutné opevnění kolem města proti Turkům. Krátce v Zadaru trvala francouzská nadvláda během napoleonských válek, po kterých připadlo město Rakušanům. V důsledku mírových smluv po 1. světové válce připadl Zadar Italům. Během 2. světové války byl centrem fašismu, a proto byl mnohokrát vybombardován. Ani ve válce v 90. letech minulého století nebyl ušetřen srbských útoků.
Choratsko NIN 2018
Choratsko NIN 2018
Nin je menší vesnice, která se nachází 16 km severozápadně od Zadaru. V blízkosti se nachází ložisko léčivého bahna a těžba soli. Nin je nejstarším chorvatským královským městem, v němž od 7. do 10. století žili zdejší vladaři a biskupové. Nin existoval již v římských dobách a jmenoval se Aenona. Ve městě se dodnes dochovalo staré náměstí - forum, amfiteátr a akvadukt - římský vodovod. Nin vyrostl na menším ostrůvku uprostřed mělké laguny. Toto městečko je harmonickým spojením architektonických památek a přírodních krás.
Ostrov Hvar město  Jelsa v chorvatsku 2018
Ostrov Hvar město Jelsa v chorvatsku 2018
Jelsa je menší město a přístav s 1 800 obyvateli na severním pobřeží ostrova Hvar. Leží 28 km východně od města Hvar. Nachází se na okraji nejúrodnější části ostrova, jejíž zemědělské obce k němu přirozeně gravitují. Jelsa se rozrostla v rušné, příjemné letovisko s několika hotely, kempy a dobrou nabídkou ubytování v soukromí. Základní odvětví hospodářské činnosti jsou cestovní ruch, zemědělství (především pěstování vinné révy a olivovníků), rybářství a stavba lodí. Silniční spojení má s Hvarem, Starým Gradem, Vrboskou a s východní částí ostrova po hlavní komunikaci ostrova, která vede celým ostrovem od západu na východ. Po lokálních silnicích je spojena se zemědělským vnitrozemím ostrova - s vesnicemi Vrbanj, Svirče, Vrisnik, Pitve. Přes Pitve a návazně tunelem Pitve se lze dostat na jižní pobřeží. Lodní spojení má se Splitem a Bolem na Brači. V Jelse není trajektové přístaviště - jediné ve střední a západní části ostrova je ve Starém Gradu.
Hvar, město  Stary Grad 2018
Hvar, město Stary Grad 2018
Stari Grad je nejstarší město v Chorvatsku, Aristotelův vrstevník. Toho stejného roku, 384 před Kristem, kdy se v Thrákii narodil tento znamenitý řecký filozof, Řekové z ostrova Parosu v Egejském moři založili město na ostrově Hvaru, které nazvali Faros. Historické srdce ostrova Hvaru, antický Faros (Stari Grad) byl vybudován na místě, kde hluboký mořský záliv přechází v plodné ostrovní pole, arkadijské údolí již od antických dob osázené vinohrady a olivovníky.Obklopený borovými lesy, ochlazovaný letním mistrálem, je Stari Grad v horkých letních dnech řídké dalmatské místo, ve kterém je vzduch osvěžující a spánek posilující. Pro svou ústřední ostrovní polohu byl po staletí útočištěm námořníků, které obyvatelé Stari Gradu vítali na Rivě a dnes jachtařů, pro které je starigradská zátoka návštěvní místo, které při plavbách po Jadranu nelze vynechat.
Ostrov Hvar  Vrboska 2018
Ostrov Hvar Vrboska 2018
Vrboska, nejmenší ostrovní městečko na slunečném Hvaru, je zvláštní pro svou zeměpisnou polohu ukrytou v hlubokém zálivu, nedotčeném borovém lese, kulturní znamenitosti s rysy gotického, renesančního a barokního stylu, a architekturu protkanou křivolakými uličkami. Místo bylo osídleno již v antické době, stalo se rybářskou vesnicí a rozvilo v překrásné městečko. Osobitý šarm mu dává typická středomořská lidová architektura, důstojné staré městské domy s rysy gotiky, renesance a baroka, sakrální duch dávných církevních budov, ale také luxusní moderní vily Nejvýznamnější objekt ostrovního architektonického dědictví je kostel (pevnost) sv. Panny Marie milosrdné ze 16. století, vybudovaný na náklady měšťanů na obranu před Turky. Byla to nejkrásnější pevnost v Chorvatsku, ale také nejatraktivnější v Evropě v té době. Západně od kostela – pevnosti je župní kostel sv. Lovrinca z 15.stol. V 17.stol. byl adaptován v barokním stylu. Vnitřek kostela sv. Lovre ukrývá nedocenitelný malířský poklad, který se připisuje renesančním mistrům Tizianu Veceliu, Paolu Cagliariju zvanom Veronese, Jacopu de Ponte Bassanu, Giuseppeu Alabardiju, Antoniu Scurii, Tizianu Aspettiju, a umělci - filigránu Benvenutu Celliniju. Je zde také kostel sv. Petra z roku 1331, který je považován za jednu z nejstarších sakrálních staveb na ostrově, jakož i kostelík sv. Roka, vybudovaný roku 1577 jako záslibný dar za pomoc při moru.
Ostrov Cres , město Cres 2017
Ostrov Cres , město Cres 2017
Cres je město na stejnojmenném ostrově v Přímořsko-gorskokotarské župě v Chorvatsku. Ve městě žije 2959 lidí, jsou zde zařízení a ubytovny pro turisty. Vzniklo ve 14. století, do roku 1797 patřilo Benátčanům, v letech 1805 až 1814 Francouzům jako součást Ilyrských provincií, poté k Rakousku. Po první světové válce získala Cres na základě Rapallské smlouvy Itálie, od roku 1943 byl obsazen německými vojsky, po osvobození začleněn v rámci Chorvatska do SFRJ.