Dne 8. listopadu 2008 se konal v KD Vltavská XXV. setkání lidových muzik. Festival byl jednou z nejvýznamějších akcí lidového hudebního projevu v rámci celé České republiky.