XXIX. setkáním dospělých muzik proběhlo 10. listopadu 2012 v Městské knihovně Praha. Čím se celý sobotní program odlišoval od jiných hudebních festivalů, to byla vynikající dramaturgie. Volba muzik, střídání regionů, promyšlená skladba jednotlivých pořadů. Program měl tři samostatné části, každá přinesla jiné emoce a atmosféru, ale všechny měly společného jmenovatele: excelentní muzikantské výkony,. zdroj a další informace : http://www.folklornisdruzeni.cz/na-setkani-lidovych-muzik-bylo-hej