Koncert Vladimíra Mišíka 2012
Koncert Vladimíra Mišíka 2012
Fotografie z večerního koncertu Vladimíra Mišíka, který se konal jako poslední bod a zlatý hřeb programu 2. ročníku tkalcovských slavností ve Strmilově.
Kulturní odpoledne v ZŠ Fryčovicá 2011
Kulturní odpoledne v ZŠ Fryčovicá 2011
Fotodokumentace z každoročního jarmarku, který proběhl dne 10. 12. 2011 na ZŠ Fryčovická, Letňany .
VII. setkání dětských lidových muzik 2011
VII. setkání dětských lidových muzik 2011
Soubor fotografií z VII. Setkání dětských lidových muzik, který se konal 4. 11. 2011 v KD Letňanka. S velkým elánem se v Kulturním domě Letňanka představily výborné pražské i mimopražské muziky, V dvouhodinovém programu zazpívaly a zahrály písničky z různých oblastí Čech a Moravy. Téměř na konci programu zahrála i slovenská cikánská dívčí muzika. Pořadatelem festivalu byl letňanský folklorní soubor Kytice, o.s. ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR.
5. ročník Letňany nejen dětem 2011
5. ročník Letňany nejen dětem 2011
Fotografie z 5. ročníku "Letňany nejen dětem 2011" Program Pátek 3. - 4. 6. 2011
Koncert A je to 2011
Koncert A je to 2011
Fotodokumentace ze |Salesiánského divadla v Kobylisích kde se konal závěrečný koncert "OD BUBÍNKU K SAXOFONU" dětského orchestru Hra je to a pěveckého sboru A je to, ZŠ gen. F. Fajtla v Letňanech. Závěrečná píseň Ykanaka spojila pak všechny účinkující, kteří se zároveň také touto skladnou rozloučilo s členy souborů z 9 té třídy.
Společenský ples Letňany 2011
Společenský ples Letňany 2011
Fotky byly pořízení na společenském plese, který organizovala MČ Praha 18 v pátek 19. 2. 2011 v PRAŽSKÉM VÝSTAVNÍM AREÁLU V LETŇANECH. Předtančení: Pohybové studio Sport Agency Praha, a Taneční klub Astaire
Prof. Hujeckova nestor letňanské kultury 2011
Prof. Hujeckova nestor letňanské kultury 2011
Źivot plný hudby. Dnes vám představuji fotografie ze setkání s nestorkou letňanského kulturního života. Při setkání s prof. A.Huječkovou jsme si povídali o jejím vztahu k hudbě o její rodině ale hlavně o jejím bohatém životě. Na úvod je třeba říci, že paní profesorka je nejenom nesmírně hodný a laskavý člověk, ale také hlavně hodně vzdělaný a to v mnoha oblastech lidského dění. Jak a kde jste se dostala k hudbě? Narodila se jsem se v r. 1928 v Bohdalicích u Vyškova a již od útlého dětství bylo mojí velkou zálibou si na malém pianinku vytukávat lidové písničky, kterých znala spoustu od své maminky i stařenky. Ve druhé třídě obecné školy jsem se začala ve Vyškově učit hrát na klavír. Ve škole se hodně zpívalo a pan řídící po vyučování učil téměř všechny chlapce hrát na housle. Za války jsem ve vesnickém studentském orchestru hrála na klavír a občas zastupovala v kostele varhaníka. Na konzervatoř mě připravovala výborná učitelka pí M.Kuhlová- kolegyně skladatele Leoše Janáčka, která byla mojím vzorem. Od r. 1945 jsem byla posluchačkou konzervatoře v Brně a tam jsem poznala mnoho dnes známých umělců... (..Ed. Cupáka, Vlad. Menšíka, Bl. Bohdanovou a jiných, které jsem doprovázela při studiu melodramů). V r. 1950 jsem se zúčastnila konkurzu na místo korepetitora na pražské konzervatoři, kam jsem byla přijata a působila jsem tam až do odchodu do penze. Během této dlouhé doby jsem učila a hrála stovkám studentů, mezi kterými byli i K.Gott,Marek Eben, Vl.Harapes, V.Vydra a zejména princ Norodom Sihamoni, nynější král Kambodže, se kterým jsem v častém písemném styku a pojí nás věrné přátelství. Měla jsem také velkou výhodu, že jsem dobře ovládala němčinu i angličtinu a tak jsem byla vysílána se souborem nebo na semináře do ciziny (Skotsko, Francie, Německo) a další výhodou bylo, že jsem uměla hrát na akordeon, což se využívalo, když nebyl k dispozici klavír. Kdo ve vaší rodinné hudební tradici pokračuje? Velmi ráda jsem hrála v Lidovém domě v Letňanech při různých setkáních- když se společně zpívalo. Někdy jsem si zvala na vystoupení žáky z konzervatoře, nebo děvčata se souboru VZLU, který jsem několik let vedla. Tuto svou štafetu jsem ale již předala své dceři Lence Pospíšilové, která své hudební vzdělání vrchovatou měrou využívá na škole, v souboru Ajeto, při seminářích v Letňanech ale i ve světě a také i moje vnučka Lucka Pospíšilová má velmi blízko k hudbě a hraje i v amatérskému divadlu. Divadlo HLAD ve kterém Lucka hraje, již několikrát vystoupilo v KD Letňanka. Co by jste přála letňanské kultuře? Nejvíc mě mrzí, že ve stále větších Letňanech neexistuje ani jeden vyhovující sál pro kulturní účely a draze se platí sály v Kobylisích nebo v Městské knihovně. Pevně ale věřím, že se jednou bude pamatovat i na tyto velmi důležité kulturní stánky.
Vánoční koncert v Betlémské kapli 2010
Vánoční koncert v Betlémské kapli 2010
Vánoční koncert v Betlémské kapli 26. prosince 2010. V prostorách kaple zazněly písně od známých autorů ale i tradiční vánoční české koledy. Známé koledy si diváci se souborem ARS INSTRUMENTALIS PRAGENSIS mohli i zazpívat. Obsazení ARS INSTRUMENTALIS PRAGENSIS Liběna Séquardtová - hoboj, Ivan Séquardt - hoboj, anglický roh, Luboš Hucek - fagot, Sylvie Hucková - cembalo, Pavla Kšicová – zpěv,Petr Popelka j.h.- kontrabas (sólokontrabasista Staatskapelle Dresden)
Vánoční domácí štěstí 2010
Vánoční domácí štěstí 2010
Vánoční povídání s Míšou Dolinovou a Ivou Huttnerovou, 22. 12. 2010 v Divadle GONG.
Vánoční koncert souboru Kytice v Selesianském divadle 2010
Vánoční koncert souboru Kytice v Selesianském divadle 2010
Poslední předvánoční sobotu proběhl v Salesiánském divadle v Kobylisích vánoční koncert letňanského lidového souboru Kytice. Přítomní diváci prožili s účinkujícími krásné odpoledne plné nádherné české lidové hudby a dojemné podání vánočního tématu od malých i velkých hudebníků, zpěváků a tanečníků celého souboru Kytice. Velmi hezounké bylo vystoupení nejmenších dětí převlečených za ovečky a mnoho očí diváků nezůstalo suchých. Nakonec se konalo i smutnější rozloučení, protože několik členek Kytice již nadále nebude pro věk s dětským souborem vystupovat. Kytice nás však všechny u srdíček předvánočně zahřála.
Koncert A je to v Letňanech 2010
Koncert A je to v Letňanech 2010
Vánoční koncetr sboru rodičů a přátel školy A JE TO proběhl v neděli 15. prosince 2010 v KD Letňanka pod vedením paní učitelky Lenky Pospíšilové. Veselé a příjemné povídání paní učitelky Pospíšilové a krásné hudba všechny mile pobavila.
Vánoční koncert v letňanské knihovně 2010
Vánoční koncert v letňanské knihovně 2010
Vánoční koncert v Letňanské knihovně , krásná hudba, středověké nástroje a příjemná atmosféra. To mohli prožít posluchači koncertu vánoční koncertu pěveckého a instrumentálního dua manželů Pavly a Jaroslava Marianových, který se konal v úterý 14.12. 2010 od 18:00 hod. v letňanské knihovně.