Největším městem v severní Dalmácii je 80 tisícový Zadar. Přístav leží u Jadranské magistrály a je také významným turistickým, obchodním a průmyslovým centrem celého Chorvatska. Zadar se také pyšní nejstarší univerzitou v Chorvatsku, kterou založili dominikánští mniši v roce 1396. V historickém centru města se nachází nepřeberné množství kaváren, restaurací a barů, které nabízí svým návštěvníkům nejrůznější kultruní akce. Turistické jádro Zadaru se nachází na předměstí, kde stojí několik hotelových komplexů. V centru proto mnoho turistů není, spíše jsou zde místní a studenti. Na historickém poloostrově dlouhém asi kilometr a širokém necelých 500 metrů se nachází nejvýznamnější církevní stavby města i nejcenější kostel svatého Donáta. Zadar patřil ve své historii už Římanům a Byzantincům. Od poloviny 11. století byl součástí Chorvatského království. Poté byl v roce 1202 dobyt a zničen křižáky při jejich tažení na čtvrtou výpravu k osvobození božího hrobu. Město kladlo po dlouhé roky odpor Benátčanům, ale ti ho nakonec získali na dlouhá čtyři století. Udělali z něho sídlo místodržícího pro Dalmácii a Albánii. Postavili také mohutné opevnění kolem města proti Turkům. Krátce v Zadaru trvala francouzská nadvláda během napoleonských válek, po kterých připadlo město Rakušanům. V důsledku mírových smluv po 1. světové válce připadl Zadar Italům. Během 2. světové války byl centrem fašismu, a proto byl mnohokrát vybombardován. Ani ve válce v 90. letech minulého století nebyl ušetřen srbských útoků.