V obci Kršan cca 10 km od Labinu na Istrijském poloostrově se nachází stará italská pevnost. Obec Kršan byla již známá v roce 1274. Ze středověké pevnosti se dochovala pouze věž, ostatní je rozvalina. Ale za návštěvu to stojí.