Vrboska, nejmenší ostrovní městečko na slunečném Hvaru, je zvláštní pro svou zeměpisnou polohu ukrytou v hlubokém zálivu, nedotčeném borovém lese, kulturní znamenitosti s rysy gotického, renesančního a barokního stylu, a architekturu protkanou křivolakými uličkami. Místo bylo osídleno již v antické době, stalo se rybářskou vesnicí a rozvilo v překrásné městečko. Osobitý šarm mu dává typická středomořská lidová architektura, důstojné staré městské domy s rysy gotiky, renesance a baroka, sakrální duch dávných církevních budov, ale také luxusní moderní vily Nejvýznamnější objekt ostrovního architektonického dědictví je kostel (pevnost) sv. Panny Marie milosrdné ze 16. století, vybudovaný na náklady měšťanů na obranu před Turky. Byla to nejkrásnější pevnost v Chorvatsku, ale také nejatraktivnější v Evropě v té době. Západně od kostela – pevnosti je župní kostel sv. Lovrinca z 15.stol. V 17.stol. byl adaptován v barokním stylu. Vnitřek kostela sv. Lovre ukrývá nedocenitelný malířský poklad, který se připisuje renesančním mistrům Tizianu Veceliu, Paolu Cagliariju zvanom Veronese, Jacopu de Ponte Bassanu, Giuseppeu Alabardiju, Antoniu Scurii, Tizianu Aspettiju, a umělci - filigránu Benvenutu Celliniju. Je zde také kostel sv. Petra z roku 1331, který je považován za jednu z nejstarších sakrálních staveb na ostrově, jakož i kostelík sv. Roka, vybudovaný roku 1577 jako záslibný dar za pomoc při moru.