Záběry z instalce fotovýstavy v krásném sále Kulturního domů Dobříš. Výstava "Z lesů vod a strání zde proběhla ve dnech 12. 9. až 30. 9. 2012. Za možnost instalace výstavy děkuji panu Hájkovi a paní ředitelce KD pí. Kastnerové