Výstava se konala dne ve čtvrtek dne 9. února 2012 od 15. hodin v zasedací místnosti Ministerstva zemědělství. Výstavu zahájil Ing. Jiří Kolařík z Klubu přátel výtvarného umění při OO MZe. I když výstava trvala pouhé 2 hodiny tak se jí účastnilo celkem 80 hostů.