Vernisáž výstavy s tématem "Voda je život " se konala ve dne 7.března 2013 u příležitosti celostátní akce "Březen - měsíc čtenářů. Fotografie jsou vystavené přímo ve studovně Zemědělské a potravinářské knihovny´,"Domu zemědělské osvěty" Slezská 7, Praha 2, Vernisáž a tím i výstavu zahájil ředitel ÚZEI PHDr. Jan Šlajs LLM a ředitel knihovny INg. Jaroslav Vítek MBA.