Písečný přesyp u Píst 2008
Písečný přesyp u Píst 2008
Písečný přesyp u Píst - přírodní památka V těsné blízkosti obce Písty (okres Nymburk) se nachází na ploše 3,7 hektaru jeden z posledních dochovaných písečných přesypů ve středním Polabí. Nalézá se v nadmořské výšce 180 až 190 m, za chráněné území byla tato lokalita vyhlášena už v roce 1951. Tato dosud pohyblivá duna se zde vytvořila během čtvrtohor. Labe, které zde několikrát změnilo své řečiště, přineslo do tohoto prostoru značné množství štěrku, štěrkopísku a písku. Geologický podklad tvoří vlastně štěrkopísková terasa, ze které byly působením větru vyvanuty nejjemnější částice písku, které se na terase nakupily v podobě nánosů vátého písku. zdroj: http://botany.cz/cs/pisty/
Obora Satalice 2008
Obora Satalice 2008
Satalická obora Na okraji Prahy v obci Satalice se nachází přirodní památka Satalická obora. Návštěvník obory se tu setká s krásnou oborou plnou starých dubů, mnohdy již několik let ležících na zemi. Jde o velmi krásné místo, které naleznete nedaleko poslední stanice metra C Letňany.
České Budějovice v noci 2007
České Budějovice v noci 2007
Daleko viditelná Černá věž, pastýřka staré metropole na soutoku Malše a Vltavy, střeží kamenná stáda svých pozdně gotických, renesančních a barokních domů pod vysokým nebem jižních Čech na vyhaslém ohništi kdysi slavné tvrze politické a hospodářské expanze Přemysla Otakara II.. Ze všech stran se sbíhají cesty, ústící do hlavní středověké tepny, jejímž rušným řečištěm tekl hospodářský život z Čech k Dunaji a dále k moři ... Zdroj: http://mesto.budweb.cz/memrubriky.asp?id=31
České středohoří 2008
České středohoří 2008
Tento úžasný pohled na nádhernou krajinu Českého středohoří se mi vždy ukáže při cestě na sever Čech. Mám tento kraj rád, protože pocházím z Teplic v Čechách a Milešovka byla vždy mým oblíbeným cílem. Podívejte se mnou na nádhernou oblast v létě plnou krásných květin a v zimě ........ uvidíte sami
Dubsky prales
Dubsky prales
Dubský bukový prales Tento krásný bukový prales jsem fotil na jaře 2008 mezi Dubím u Teplic a Cínovcem, těsně na dubským horským nádražím
Přítoky potoka Bílá voda u Harrachova 2008
Přítoky potoka Bílá voda u Harrachova 2008
Přítoky potoka Bílá voda v Harrachově jsou malé, krásné a v době tání sněhu i velmi divoké. Fotil jsem je na dovolené v květnu 2008.
Bílá voda  2
Bílá voda 2
Potok Bílá voda najdete když půjdete pěšky lesem od Harrachova směrem k Mumlavským vodopádům.
Mumlava a okolí 2008
Mumlava a okolí 2008
Potok bílá voda -květen 2008 Potok Bílá voda teče v Krkonoších přímo nad Harrachovem. Fotil jsem ho ráno a ze stativu. Jinak to nešlo, protože se po celou trasu do Harrachova prodírá krásným hustým lesem.
Čertova hora u Harrachova 2007
Čertova hora u Harrachova 2007
Čertova hora v Harrachově Kopec Čertova Hora leží nad Harrachovem v nadm. výšce 1020 m. Je zimním sportovním areálem s lyžařskými můstky, sjezdovkami, množstvím vleků a slalomovým svahem. Na Čertovu horu vás vyveze sedačková lanovka z centra Harrachova a dolů je prima jít pěšky po krásných a zajímavých značených trasách s výhledy na celé Krkonoše, Jizerské hory a na Ještěd.
Potok Huťská strouha v Krkonoších 2008
Potok Huťská strouha v Krkonoších 2008
Potůček Huťská strouha jsem objevil v lese kousek od Harrachova v Krkonoších. Byl malý, divoký a krásný.
Milešovka v severních Čechách 2007
Milešovka v severních Čechách 2007
Milešovka Milešovka je nejvyšší hora Českého středohoří (836,6 m) s úchvatným výhledem do krajiny. Na vrcholu se nachází meteorologická observatoř s rozhlednou. Milešovka je po právu nazývána královnou Českého středohoří. Vděčí za to nejen své nadmořské výšce, ale též krásnému, kuželovitému tvaru, který se vznešeně tyčí nad ostatními vrcholy. Milešovka drží navíc také jeden velký celorepublikový primát. S průměrnou rychlostí větru 28 m/hod je vrchol hory největrnějším místem České republiky. Z geologického hlediska je Milešovka kupou, budovanou sodalitickým trachytem. Její svahy, které dosahují sklonu až 30°, pokrývá přirozený lesní porost. Vytrvalé působení silných větrů na smrkový porost ve vrcholové části hory má za následek formování větví do tzv. vlajkových a bajonetových tvarů. Bohužel je v současnosti tento přírodní úkaz prakticky zcela zničen nepříznivým působením imisí. Z biologického hlediska jsou velmi ceněny také bezlesé části hory. Jedná se o skalní výchozy, sutě a skalní stěnu "Výří skály" při jihozápadním úpatí. Právě v těchto místech se nachází většina významných druhů rostlin. S nejvzácnější evropskou orchideou, zvanou "jazýček kozí", objevenou zde v roce 1874, se ale na Milešovce dnes již nesetkáme. Zato se zde vyskytuje řada chráněných druhů ptactva, hmyzu a měkýšů. Člověk navštěvoval vrchol hory již odpradávna, o čemž svědčí archeologické nálezy keramiky od mladší doby kamenné. V této souvislosti lze uvažovat o kultovním významu hory v období pravěku. Život se na vrchol Milešovky vrátil znovu až na počátku 19. století a to s rozvojem turistiky. Roku 1819 ho navštívil slavný německý cestovatel a přírodovědec Alexander von Humboldt. Ten byl výhledem natolik nadšen, že ho označil za třetí nejkrásnější na světě a až do roku 1839 se sem pravidelně vracel. V roce 1825 začal Antonín Weber, hostinský z Milešova, prodávat turistům na vrcholu hory občerstvení. Pro tyto účely zde vybudoval z větví a roští chatu, kterou vybavil mechovými lůžky pro případné nocležníky. Tato proslulá "mechová chýše" byla záhy nahrazena zděnou stavbou, v roce 1850, zde byla vybudována také kamenná rozhledna. Další významná stavební aktivita na vrcholu hory se datuje do roku 1904, kdy zde byla vystavěna meteorologická observatoř s vyhlídkovou věží. Observatoř, která zde plní svoji funkci dodnes, je zároveň nejstarší českou horskou meteorologickou stanicí. Přístup na rozhlednu nebyl donedávna vůbec možný. Až díky aktivitě obecně prospěšné společnosti "Milešovka" se v roce 1998 opět podařilo zpřístupnit pro veřejnost spodní ochoz rozhledny. Zbývá ještě dodat, že nákladní obsluhu observatoře zajišťuje průmyslová lanovka vybudovaná v severním svahu hory Vrchol Milešovky je přístupný po červené turistické značce vedoucí z Žimi přes Bílku do Milešova a po modré turistické značce vedoucí z Kostomlat přes Černčice do Velemína. Výstup na vrchol vede po strmých kamenitých cestách. Na vrcholu hory se dnes rovněž nachází občerstvení s prodejem suvenýrů. Pro návštěvu rozhledny je zapotřebí zazvonit u branky a vyčkat příchodu zaměstnance observatoře. Při skupině nad 20 lidí je navíc možné absolvovat odborný výklad. Bližší informace o provozním řádu rozhledny a možnostech sjednání odborného výkladu naleznete na stránkách Obecně prospěšné společnosti Milešovka. Zdroj http://www.ceskestredohori.cz/mista/milesovka.htm Mgr. Jiří Šedivý, květen 2004
Harrachov, Mumlava, Mumlavský vodopád a okolí 2006
Harrachov, Mumlava, Mumlavský vodopád a okolí 2006
Harrachov - Mumlava, Mumlava, Mumlavský vodopád. Mumlava a Mumlavský vodopád V údolí říčky Mumlavy přibližně 1,5 km od Harrachova najdete cca 10 m vysoký Mumlavský vodopád. Ten je jedním z nejkrásnějších a také nejmohutnějších v celé České republice. Jen pár desítek metrů proti proudu řeky naleznete také zajímavý erozní útvar - tzv. Obří kotle (obří hrnce) - balvany a skalní plotny s "mísami", které proud dále prohlubuje. Návštěva tohoto místa může být vhodným výletem jak pro seniory, tak i pro rodiče s malými dětmi. Cestou k Mumlavskému vodopádu budete míjet i Hornické muzeum nebo Liščí stezku, která zábavnou formou seznamuje děti s lesem a jeho obyvateli. Zdroj textu http://pruvodce.turistik.cz/mumlavsky-vodopad-Harrachov.htm