Okrouhlá 22 m vysoká věž čnící nad okolním plochým terénem je z daleka viditelnou připomínkou gotického hradu, založeného ve 14. stol. dvorským sudím Jencem z Janovic. V roce 1368 získal Jenštejn Pavel z Vlašimi, bratr arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi a otec třetího arcibiskupa Jana z Jenštejna. Hrad byl přestavěn, kulatá věž měla šest podlaží, z toho jedno pod zemí, ve čtvrtém byla kaple, zaklenutá křížovou klenbou. Na jižní straně stával palác, objekt obklopovala navíc hradba. Jenštejn byl založen jako vodní hrad, hluboký příkop se dal kdykoliv naplnit vodou z několika rybníků na Vinořském potoce. Od r. 1608 je hrad uváděn jako pustý, předhradí a palác posloužily obyvatelům podhradí jako stavební materiál. Objekt je přístupný (otevřeno sezónně), k vidění je kaple, expozice věnovaná dějinám hradu, z vrcholu věže se otevírá působivá vyhlídka.